Продужен рок за расподјелу

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске продужило је рок за расподјелу регресираног дизел горива, до 15. 12. 2013. године.

Према подацима надлежне службе у Одјељењу за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове, у првом року за расподјелу, гориво је преузело 248 корисника а укупан број потенцијалних корисника је 502.

Гориво се може преузети на бензинској пумпи „Нестро-Петрол“ Рудо а захтјев у канцеларији бр.4. у згради општинске управе Рудо.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске продужило је рок за расподјелу регресираног дизел горива, до 15. 12. 2013. године.

Према подацима надлежне службе у Одјељењу за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове, у првом року за расподјелу, гориво је преузело 248 корисника а укупан број потенцијалних корисника је 502.

Гориво се може преузети на бензинској пумпи „Нестро-Петрол“ Рудо а захтјев у канцеларији бр.4. у згради општинске управе Рудо.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA