Нацрт буџета општине на јавној расправи

 

Скупштина општине Рудо , на сједници одржаној дана 12.12.2013.године, усвојила је Нацрт буџета општине Рудо за 2014.годину и и донијела закључак о стављању на јавну расправу.За праћење јавне расправе образована је радна група , чији је задатак да : нацрт овог акта учини доступним јавности, прикупи примједбе , мишљења и приједлоге , прати ток јавне расправе и припреми извјештај о резултатима  јавне расправе.Нацрт буџета биће истакнут на огласним таблама  као и достављен  (на захтјев ) заинтересованим субјектима , са потребним објашњењима. Примједбе се могу поднијети у Центру за пружање услуга грађанима општине Рудо.Јавна расправа одржаће се дана 23.12.2013.године , са почетком у 11,00 часова , у малој сали Дома културе у Рудо.