Завршена хидрантска мрежа

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

У планираном  року , завршени су радови на изградњи хидрантске мреже на бензинској пумпи у Рудом.  Коначну оцјену квалитета радова , дала je  комисија за технички пријем , коју је образовао  инвеститор  „Нестро-петрол“ а.д. Бања Лука. Технички пријем је извршен 16.12.2013. , без примједби на квалитет радова .Што значи  да су у потпуности  испоштовани строги стандарди, које је инвеститор поставио.Извођач радова  дао је гаранцију за изведене радове , у трајању од 24 мјесеца.