Jавни увид у Нацрт измјена и допуна Просторног плана Републике Српске до 2025

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА  РУДО

Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

Број: 03 – 2/ 1 – 363 – 4 / 14

Датум: 26. 03. 2014. год.

 

У складу са чланом 47. Закона о уређењу простора и грађењу (Сл. Гласник Р. С. број 40/ 13), и на основу Одлуке Народне скупштине Републике Српске број 01 – 338/ 14 од 5. 03. 2014. године, Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо

 

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНИ УВИД

НАЦРТА ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 ДО 2025. ГОДИНЕ

   

Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, обавјештава стручну и другу заинтересовану јавност да ће јавни увид у Нацрт измјена и допуна Просторног плана Републике Српске до 2025. године, у трајању од 60 дана почети 28. 03. 2014. године и трајати до 28. 05. 2014. године.

Нацрт измјена и допуна Просторног плана Републике Српске до 2025. године биће изложен у „Свечаној Сали“ Дома културе у Рудом , сваког радног дана од 8 до 15 сати .

Заинтересована физичка и правна лица, за вријеме трајања јавног увида, могу доставити примједбе, приједлоге и сугестије на изложени Нацрт, на лицу мјеста у књигу примједби.

Увид у Нацрт плана могуће је извршити preko графике и текстуалног дијела са примједбама.

Детаљне информације, објашњења и помоћ у формулисању примједби могу се добити у Одјељењу за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо.

 

 

 ВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Драгиша Драгутиновић