Позив за 13. редовну сједницу Скупштине општине Рудо

РЕПУБЛИКА СРПСКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУДО

Број: 01 – 013 – 13/ 14.

Датум: 11. 03. 2014. год.

 

На основу члана 21. 61. и 64. Пословника Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“број: 3/ 13 – пречишћени текст), заказујем тринаесту редовну сједницу Скупштине општине Рудо која ће се одржати дана 18. 03. 2014 године (уторак) са почетком у 10, 00 часова у малој сали Дома културе у Рудом и позивам Вас да истој присуствујете.

За сједницу предлажем слиједећи:

 

Д Н Е В Н И Р Е Д

 

1. Усвајање Записника са дванаесте редовне сједнице Скупштине општине Рудо,

2. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Статута општине Рудо,

3. Извјештај о извршењу буџета општине Рудо за 2013. годину,

4. Приједлог Одлуке о просјечној коначној грађевинској цијени стамбеног простора,

5. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о називу улица, установа и трга у Рудом,

6. Приједлог Одлуке преносу права својине на непокретностима МУП – у РС,

7. Приједлог Одлуке о давању сагласности за кориштење средстава буџетске резерве,

8. Приједлог Одлуке о финансирању пројеката удружења грађана из буџета општине Рудо за 2014. године,

9. Приједлог Одлуке о одобравању завршетка радова на изградњи спортске дворане у Рудом,

10. Приједлог Одлуке у усвајању плана капиталних инвестиција за 2014. годину,

11. Информација о стипендирању студената у 2013/2014 школској години,

12. Информација о раду сталних и повремених радних тијела Скупштине општине Рудо,

13. План уписа образовних профила у Средњошколском центру Рудо,

14. Извјештај о раду Савјета мјесних заједница за 2013. годину,

15. Информација о раду инспекцијских служби у 2013. години,

16. Извјештај о пословању Пољопривредне задруге „Увац – Рудо“ са п. о. Рудо за 2013. годину,

17. Извјештај о извршењу План капиталних инвестиција за 2013. годину,

18. Програм рада и Финансијски план Предузећа и установа чији је оснивач Скупштина општине Рудо за 2014. годину:

 • Јавно предузеће Информативни центар Рудо,
 • Јавна установа Центар за културно просвјетну дјелатност „Просвјета“ Рудо,

19. Извјештај о раду буџетских корисника за 2013. годину.

 • Јавна здраствена установа Дом здравља “Др Стојана и Љубица“ Рудо
 • Јавна установа Центар за културно просвјетну дјелатност „Просвјета“ Рудо
 • Јавна установа Народна библиотека „Просвјета“ Рудо
 •  Јавна установа Центар за социјални рад Рудо
 •  Јавна установа Територијална ватрогасна јединица Рудо
 • Јавна установа за туризам и спорт Рудо,
 • Јавно предузеће Информативни центар Рудо,
 • Комунално предузеће Услуга а. д. Рудо,
 •  Општинска борачкаорганизација Рудо,
 • Општински одбор Црвеног крста Рудо,

20. Информација о утрошку средстава из буџета општине Рудо одобрених удружењима грађана у 2013. години,

21. Разматрање приговора на одлуке Скупштине по расписаним конкурсима и извршеним именовањима:

 •  Милинковић Добрисава на именовање Управног одбора Јавне установе Народна библиотека „Просвјета“ Рудо,
 • Милинковић Добрисава на именовање чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Рудо,
 • Новаковић Мића на именовање директора Јавне установе Народна библиотека „Просвјета“ Рудо и
 • Симић Драгана на именовање старјешине Јавне установе Територијална ватрогасна јединица Рудо,

22. Разрјешење потпредсједника Скупштине општине Рудо,

23. Именовање потпредсједника Скупштине општине Рудо,

24. Разрјешење начелника Одјељења за привреду, финансије просторно уређење и инспекцијске послове,

25. Именовање вршиоца дужности начелника одјељења за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове,

26. Приједлог Одлуке о расписивању конкурса за избор и именовање начелника одјељења за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове,

27. Одборничка питања и одговори на одборничка питања,

Материјал по предложеном дневном реду се доставља одборницима уз позив на сједницу, осим за тачку 6 за коју ће бити достављен на почетку сједнице.

Молим одборнике да сједници обавезно присуствују а евентални изостанак на вријеме најаве.

 

ПРЕДСЈЕДНИК

Скупштине општине Рудо

Велибор Ћировић с.р.