Прољећно чишћење града

Босна и Херцеговина

Република Српска

Општинска административна служба Рудо

Одјељење за привреду и финансије

Комунална полиција

Број: 03 – 2/ 5 – 371 – 23/ 14

Датум: 21. 03. 2014. године

 

Комунална полиција општине Рудо, заједно са КП „Услуга“ Рудо, организује акцију прољећног уређења града. Акција уређења града почеће  24. 03. 2014. године а трајаће до 24. 04. 2014. год.

Акција обухвата следеће активности на уређењу града: чишћење свих зелених и јавних површина од свакодневних отпадака, чишћење и грабљење зелених површина дуж улица и паркова, проћишћавање канала за одвођење површинских вода дуж улица, уређење зелене површине око зграде обданишта као и стамбених објеката на Јаковљевића бријегу, уређење прилазних путева граду, чишћење око пословних и стамбених објеката, поправка и замјена клупа за сједење, сјеча старих и дотрајалих стабала, засијавање нових травнатих површина и засађивање нових стабала.

Све наведене послове вршиће радници КП “Услуга“ Рудо, а прање улица и радници Ватрогасног друштва Рудо.

У склопу акције предвиђено је да дана 12. 04. 2014. године комунално предузеће обезбједи возило како би се извршило одвожење прикупљеног отпада на градску депонију.

Сва правна и физичка лица дужна су да око и испред својих објеката изврше чишћење зелених површина и дворишта у складу са Одлуком о комуналном реду на подручју општине Рудо или ће у супротном бити примјењиване казнене мјере Одлуке о комуналном реду.

 

 

НАЧЕЛНИК КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Мијушковић Мирко