О хигијени намирница и осталог….

Јуче је, у малој сали Дома културе у Рудом, др. Слађана Арсеновић, микробиолог и руководилац Регионалног центра за јавно здравство Фоча, одржала предавање о обавезној санитарној хигијени намирница.

Ово предавање, представља посебну едукацију за стицање знања о хигијени животне средине, животних намирница, личној хгијени, заразним болестима као и стицање основних знања о правној регулативи, која регулише област заштите становништва од заразних области. Према Закону о заштити становништва од заразних болести, обавези полагања испита о хигијенском минимуму,подлијежу лица запослена у призводњи, припреми, преради, промету и услуживању хране, лица која раде на одржавању система за снадбијевање становништва водом за пиће, пружања услуга његе и уљепшавања у салонима.Полагање испита обавезно је, сваке четири године, за све запослене у овим областима.

sanitarci