Како до посла?

Јавна установа Завод за запошљавање Републике Српске, објавила је Јавни позив за кориштење средстава, по Пројекту „Први посао“. Ради се о Пројекту подршке стицању радног искуства младих у статусу приправника у 2014. години, којим је предвиђено суфинансирање зарада 374 младих високообразованих кадрова са евиденције Завода за запошљавање РС.

Право учешћа имају привредни субјекти у Републици Српској, јавне установа, јавна предузећа, фондови и удружења грађана, који испуњавају услове Јавног позива.

Захтјеви по Јавном позиву , могу се подносити до 25. 06. 2014. године, Заводу за запошљавање РС-Биро Рудо.

По наводима начелника Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности Рудо г – дина Драгана Јовановића, дана 27. 05. 2014. године, одржан је састанак са представницима буџетских корисника општине Рудо, који су упознати са јавним позивом за запошљавање приправника. Закључено је да корисници буџета општине Рудо, по Јавном позиву, аплицирају за запошљавање 10 приправника са ВСС, за која би се, у зависности од исхода поступка, опредијелила средства за суфинансирање плата у буџету општине Рудо.

Осим наведеног позива, ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, објавио је јавне позиве и по :

  1. Пројекту подршке запошљавања у привреди Републике Српске у 2014. години и
  2. Пројекту подршке запошљавању и самозапошљавању ратних војних инвалида ВРС, дјеце погинулих бораца ВРС и незапослених демобилисаних бораца ВРС „Заједно до посла“.

Рок за подношење пријава по наведеним позивима је 21. 07. 2014. године, за запошљавање у привреди, односно 28. 07. 2014. године, за запошљавање РВИ.