Одложена друга лицитација за продају машина у АД „Нова Полимка“ Рудо

Лицитација за продају машина у АД „Нова Полимка“ Рудо, у власништву Владе Републике Српске, заказана за 25. 06. 2014. године, са почетком у 10, 00 часова, је одложена. Лицитацијом је била предвиђена продаја 30 машина за прераду дрвета, књиговодстввене вриједности 91. 880, 00КМ, ради намирења потраживања радника у погледу неисплаћених плата до марта 2013. године, по судској одлуци, у износу око 45. 000, 00 КМ, са каматом и судским трошковима.

Разлог одлагања лицитације је, по наводима ВД директора г – Радојка Милановића, што Закључком о продаји имовине предузећа, суд није прецизирао да ли се плаћа ПДВ за продате машине и ко је обвезник уплате, уколико се плаћа. Осим тога, наведеним закључком није прецизирано обавеза уплате депозита за учешће у поступку лицитације, што представља гаранцију одговорности учесника.

Поступак лицитације ће се одржати, након што суд донесе закључак о продаји имовине предузећа, у којем су предвиђене околности на које је указано.

polimka