Зонинг план центра Рудог

park 1

У складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске бр. 40/ 13) и Правилника о начину израде, садржају и формирању докумената просторног уређења (Службени гласник Републике Српске бр. 69/ 13), Скупштина општине рудо, донијела је Одлуку о приступању изради Зонинг плана општинског центра Рудо.

Подручје Зонинг плана односи се на површину од око 258, 78 ха и доноси се за период од 10 година.

Одлуком о приступању изради Зонинг плана, за носиоца припреме и организацију посла на изради овог плана, одређено је Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове Општинске управе Рудо.

Према ријечима Гордане Чолић, предсједника Комисије за јавне набавке, након расписаног тендера, провешће се поступак одабира најповољнијег понуђача, као носиоца израде Зонинг плана. Уговором између општине Рудо и носиоца израде плана, утврдиће се рок израде плана и остале обавезе уговорних страна.park 2