Експропријација непокретности за ХЕ „Мрсово I“

Јуче је, у просторијама Општинске управе Рудо, одржан састанак на тему активности у поступку експропријације непокретности, ради изградње ХЕ „Мрсово I“, на ријеци Лим.

Састанку су присуствовали представници Правобранилаштва Републике Српске из Бања Луке и Фоче,представници компаније „Comsar Energy“, инвеститора изградње централе, Републичке управе за геодетске и имовинско-правне полове – Подручна јединица Рудо, начелник општине Рудо и службеници Одјељења за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове Општинске управе Рудо.

Начелник Одјељења за експропријацију при Републичком правобраниалаштву, указао је на активности које треба предузети у овом озбиљном и обимном послу и ко су носиоци тих активности према одредбама Закона о експропријацији.

Надлежном одјељењу у Општинској управи Рудo, достављен је План експропријације непокретности у сврху изградње и кориштења хидроелектране „Мрсово I“ на ријеци Лим.

Овај план стављен је на јавни увид , дана 18. 07. 2014. године и биће доступан сваком заинтересованом лицу, ради евентуалног подношења примједби, све до 01. 08. 2014. године.