Јединствена евиденција права власништва на некретнинама

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, организовала је дводневни семинар, у хотелу „Comsar-Rudo“, поводом новог премјера и утврђивања права власништва на некретнинама у граду.

На семинару су учествовали представници Републичке геодетске управе Бања Лука, подручних јединица Фоча, Вишеград, Горажде, Рогатица,Чајниче и Рудо, као и представници Републичког правобранилаштва.

По ријечима шефа Подручне јединице Рудо, Зорана Топаловића, циљ семинара је утврђивање јединствене евиденције некретнина (у катастарском операту) и постепено укидање грунтовница.

У овом моменту не зна се кад ће тачно почети ове активности, претходно се морају обезбједити услови за њихов почетак.

seminar geodeta