Завршено асфалтирање локалних путева

put mokro 008

Реализацијом Програма капиталних инвестиција општине Рудо, за 2014. годину, завршени су радови на асфалтирању следећих локалних путева:

  •  Соколовићи – Паштан Брдо, у дужини 2000 м
  •  Сетихово – Равно Сетихово, у дужини од 200 м
  • Старо Рудо – Златари, у дужини од 450 м
  • деоница од  регионалног пута до Књегиње, у дужини од 250 м и
  • прилазни пут цркви у Мокронозима, у дужини од 120 м.

Комисија за пријем радова је дана 01. 08. 2014. године извршила преглед изведених радова по Уговору број 02-404-09/14 од 03.06.2014. године. Комисија је констатовала да су радови извршени у потпуности у складу са уговором .

Извођач радова је било предузеће АД”Романија путеви”.

Вриједност изведених радова, на асфалтирању локалних путева је 254. 740, 53 КМ.

IMG_1112

IMG_1113