Шеснаеста редовна сједница Скупштине општине Рудо

РЕПУБЛИКА СРПСКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУДО

Број: 01 – 013 – 57/ 14.

Датум: 11. 09. 2014. год.

На основу члана 21. и 64. Пословника Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 3/ 13 и 5/ 14), заказујем шеснаесту редовну сједницу Скупштине општине Рудо која ће се одржати дана 16. 09. 2014 године (уторак) са почетком у 10, 00 часова у малој сали Дома културе у Рудом и позивам Вас да истој присуствујете.

За сједницу предлажем слиједећи:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1. Усвајање Записника са петнаесте редовне сједнице Скупштине општине Рудо,

2. Извјештај о извршењу буџета за период 01. 01.- 30. 06. 2014. године,

3. Нацрт Ребаланса буџета општине Рудо за 2014. годину,

4. Извјештај о шестомјесечном пословању корисника буџетских средстава:

 • Јавна установа Центар за социјални рад Рудо,
 •  Јавна установа Народна библиотека „Просвјета“ Рудо,
 •  Јавна установа Центар за културно просвјетну дјелатност „Просвјета“ Рудо,
 • Јавна установа Територијална ватрогасна јединица Рудо,
 • Јавна установа за туризам и спорт Рудо,
 • Јавна здравствена установа Дом здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо,
 • Јавна установа Средњошколски центар Рудо,
 • Јавно предузеће Информативни центар Рудо,
 • Комунално предузеће „Услуга“ ад Рудо,
 • Општинска борачка организација Рудо,
 • Општинска организација Црвеног крста Рудо,

5. Информација о стању саобраћаја и путних комуникација на територији општине Рудо,

6. Информација о јавном реду и миру на територији општине Рудо,

7. Информација о упису ученика школској 2014/ 2015 години,

8. Информација о Плану рада шумског газдинства „Панос“Вишеград за 2014. годину и стању шума на територији општине Рудо,

9. Информација о стању у области спорта, физичке културе, опште културно-просвјетне дјелатности и информисања на подручју      општине Рудо,

10. Одлука о измјени Одлуке о безбједности саобраћаја на територији општине Рудо,

11. Давање Мишљења за утврђивање општег интереса за изградњу ХЕ Мрсово,

12. Давање Мишљења за додјелу концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена-кречњака на лежишту „Варде“, општина    Рудо,

13. Одлука о измјени одлуке о учествовању општине Рудо на лицитацијама у поступку намирења потраживања за невраћене кредите за  подстицај развоја локалне заједнице,

14. Замјена члана Савјета за безбједност саобраћаја општине Рудо,

15. Одборничка питања и одговори на одборничка питања,

Материјал по предложеном дневном реду се доставља одборницима уз позив на сједницу, осим за тачку 8 који је достављен одборницима у материјалу за 14. редовну сједницу.

Молим одборнике да сједници обавезно присуствују а евентални изостанак на вријеме најаве.

 

ПРЕДСЈЕДНИК

Скупштине општине Рудо

Велибор Ћировић