Годишња ревизија дјечијег додатака

У току је поступак обнове документације за остваривање права на дјечији додатак. Ради се о редовној годишњој обнови (и провјери) документације за остваривање овог права.

Захтјев за обнову може се преузети у Центру за соцјални рад Рудо. Корисници права на дјечији додатак дужни су, уз захтјев, приложити потребну документацију и све то предати у Центар за социјални рад, до 30. 09. 2014. године.

Тренутно ово право, при Центру за социјални рад Рудо, остварује 178 корисника.Право на дјечији додатак, у складу са одредбама Закона о дјечијој заштити,припада другом,трећем и четвртом дјетету, док се на прво, пето и свако наредно, не може остварити ово право. Износ дјечијег додатка за друго и четврто дјете је 35, 00 КМ а за треће 70, 00 КМ.Ово право припада дјеци до навршених 15 година живота. За дјецу корисника материјалног обезбјеђења и дјецу категорисану због сметњи у развоју, износ дјечијег додатка је 90, 00 КМ. Ова дјеца су корисници до 19-е године живота. Даље могу бити корисници само до краја редовног школовања.