Без договора….

Представници Правобранилаштва Републике Српске, јуче су , у малој сали Дома културе у Рудом , одржали састанак са власницима некретнина са подручја катастарских општина Соколовићи, Ресићи, Косовићи и град Рудо,  које су предмет експропријације за изградњу ХЕ Мрсово.

Пред великим бројем заинтересованих лица, представници Правобранилаштва РС , појаснили су одредбе Закона о експропријацији , које регулишу поступак  изградње објеката од општег интереса.У том циљу неопходно је претходно  рјешити имовинско-правне односе , односно споразумно одредити износ накнаде за експроприсану непокретност , у смислу одредби члана 27.наведеног закона. У случају да  власник  некретнине не прихвати предлог  корисника експропријације , вршиће ће се појединачна  позивања власника некретнина и нова процјена вредности непокретности ,ангажовањем вјештака одговарајуће струке.

Предлог  представника  „ Comsar Energy“, о висини накнаде за експроприсане непокретности , изазвао је бурна негодовања присутних и довео до прекида расправе.

eksproprijacija