Oбавjештење

Општинска управа Рудо

Одјељење за општу управу

и друштвене дјелатности

 

О Б А В J Е Ш Т Е Њ Е

Обавjештавају се корисници породичне инвалиднине, чија дјеца су на школовању, да су у обавези доставити потврде о упису дјеце на редовно школовање, у школској 2014/ 15 години, Одјељењу за општу управу и друштвене дјелатности Рудо.

Рок за доставу потврда о школовању је 25. септембар за средњу школу и 24. октобар 2014. године за упис на факултете, у противном, обуставиће се исплата инвалиднине, за наведену категорију корисника.

Уједно обавјештавамо да, у складу са Одлуком о допунским правима бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца, дјеца ратног војног инвалида од прве до шесте категорије и дјеца погинулог борца, имају право на помоћ у набавци уџбеника и трошкова превоза за наведену школску годину, због чега је потребно поднијети захтјев.

 

Одјељење за општу управу

- начелник Одјељења –