Први октобар – „Дан старих лица“

Генерална скупштина Уједињених нација, 14. 12. 1990. године, усвојила је Резолуцију, којом се установљава Међународни дан старијих особа. Од 1991. године, први октобар – сваке године обиљежава се као Mеђународни дан старијих лица.

Стари предстваљају групу становништва, којој је потребно обезбједити посебну заштиту али и могућност активне улоге у животу и друштву.

Потребна им је посебна брига друштва у стварању добрих, материјалних и стамбених услова, здравствене и социјалне заштите.

Прописима који регулишу област социјалне заштите дефинисана су права старих лица и то: новчана помоћ, додатак за помоћ и његу другог лица, услуге у кући, смјештај у установу социјалне заштите, здравствено осигурање и остале услуге социјалног и другог стручног рада.

Посредством ЈУ Центар за социјални рад, настоји се пружити адекватна помоћ и подршка старим лицима, кроз Законом регулисане облике помоћи и у складу са материјаалним могућностима и настоје се пружити квалитетне мјере и услуге, у обиму неопходном да обезбједе старима да остану у властитим заједницама и живе што је могуће дуже.

Поред задовољења материјалних и здравствених потреба старих, неопходно је и задовољење остали потреба као што су потреба за дружењем, љубављу, поштовањем, за шта млађи немају довољно времена па је материјално стање у другом плану, у односу на усамљеност и изолованост.

Кроз облик заштите као што је помоћ и њега у кући, пружа се помоћ старим лицима у погледу задовољавања основних потреба, набавка и спремање хране, лијечења, одржавање хигијене и дружења.

По ријечима Славице Сташевић, директора ЈУ „Центар за социјални рад Рудо“, радници овог центра редовно врше обилазак старих лица а посебно самохраних и смјештених у колективни боравак.

Тако су, јуче – на дан посвећен старим лицима,учинили посјету старим лицима у колективном боравку и уручили им скромне поклоне.