Заказана 17.редовна сједница Скупштине општине Рудо

Предсједник Скупштине општине Рудо, Велибор Ћировић, заказао је седамнаесту редовну сједницу Скупштине општине Рудо, за 04.11.2014 године (уторак), са почетком у 10,00 часова.

На сједници ће се разматрати шест тачака дневног реда, у вези финсијског пословања општине Рудо (Извјештај о извршењу буџета општине Рудо за период 01.01.-30.09.2014.године, Приједлог ребаланса буџета општине Рудо за 2014.годину, са пратећим одлукама и програмима и  Нацрт буџета општине Рудо за 2015.годину), информације о рјешавању управних предмета,  о спровођењу законских и других прописа из области заштите бораца, РВИ и породица погинулих бораца,  о раду Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове- Подручна јединица Рудо и Информацију о јавном реду и миру на територији општине Рудо.

Поред тога, одборници ће разматрати и три одлуке из имовинско-правне области а које се односе на продају грађевинског земљишта ради грађења бензинске пумпе и додјелу на привремено коришћење пословног  и  стамбеног простора.