Обавјештење клијентима Бобар банке а. д. Бијељина

Бобар банка а. д. Бијељина је издала обавјештење клијентима које смо преузели са њиховог сајта и које преносимо у цјелости.

Обавјештавамо Вас да је рјешењем Агенције за банкарство Републике Српске број: 03 – 1283/ 2014, од дана 26. 11. 2014. год. уведена привремена управа у Бобар банку а. д. Бијељина, те да је за Привременог управника именован господин Саво Шеваљевић.

У вези са новонасталом ситуацијом, обавјештавамо