Завршена јавна лицитација за продају земљишта ради изградње бензинске пумпе

java-licitacija

Дана 10. 12. 2014. године, са почетком у 11 часова, у малој сали Дома културе у Рудом, одржана је јавна лицитација за продају грађевинског земљишта ради изградње бензинске пумпе на Увцу. Предмет продаје је земљиште означено са к. ч. 243/ 7, укупне површине 1485м2, уписано у Лист непокретности број: 494 КО Штрпци (нови премјер).

Имајући у виду атрактивност локације, било је доста заинтересованих за куповину наведеног земљишта. Наиме, у поступку надметања учествовало је шест учесника и након четири круга лицитирања, изабран је најповољнији понуђач, са којим ће се закључити купопродајни уговор.

licitacija