Koначна ранг листа студентских стипендија за школску 2014/2015 годину

Након проведеног поступка по приговорима на прелиминарну ранг листу за студентске стипендије из средстава буџета општине Рудо, Комисија за додјелу студентских стипендија утврдила је коначну ранг листу корисника ових стипендија.

У школској 2014/ 2015 години додјелиће се 37 студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо.

Напомињемо да су студенти, којима је одобрена накнада по основу студирања од других даваоца, дужни то пријавити Одјељењу за општу управу и друштвене дјелатности (канцеларија бр. 5) ради регулисања права. У противном, сматраће се да се студент одриче стипендије из средстава општине Рудо у корист другог јавног извора финансирања.

Уједно, позивају се студенти, који се налазе на коначној ранг листи, да што прије дођу у општинску управу, у канцеларију бр.5, ради потписивања уговора о кориштењу стипендије.