Побољшање заштите од насиља у породици

IMG_2058

Друга радионица у оквиру пројекта „Побољшање заштите жена од сексуалног насиља и насиља у породици“ одржана је 3. Фебруара 2015. године у Рудом.

Радионица је имала за циљ да субјекте заштите из општине Рудо упозна са законским оквиром који у РС регулише област заштите од насиља у породици. Република Српска је 2012. године усвојила Закон о заштити од насиља у породици (Службени гласник РС 102/ 12). Према ријечима Јадранке Леовац из Удружења жена „Мост“ из Вишеграда, које имплементира овај пројекат, нови законски оквир осигурава бољу заштиту жртве и бољу координацију између субјеката заштите у које спадају између осталих Полицијска станица, Центар за социјални Рад и Дом здравља.

Значајно је напоменути и то да је у циљу унапређивања и јачања међусобне сарадње у заштити дјетета од сваког облика насиља, злостављања или занемаривања 2012. године потписан Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце од стране Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, Министарства породице, омладине и спорта Републике Српске, Министарства просвјете и културе Републике Српске и Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Општина Рудо је једна од потписница Протокола о поступању и сарадњи надлежних субјеката на заштити жртава насиља у породици и родно базираног насиља који осигурава бољу координацију и сарадњу између Општине, Дома здравља, Полицијске станице, Центра за социјални рад и невладиног сектора по питању заштите жртава породичног насиља. Протоколом је предвиђено формирање савјетодавног и мобилног тима као и прикупљање података о стању у овој области на нивоу општине једном годишње.

IMG_2064