Обавјештење о нерадним данима поводом првомајских празника

У складу са Законом о празницима Републике Српске („Сл.Гласник РС“ бр. 43/ 07) нерадни дани поводом Међународног празника рада су: 01. и 02. 05. 2015.године (петак и субота).

У дане републичких празника не раде републички органи и организације, органи јединице локалне самоуправе, предузећа, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.