Обавјештење корисницима општинског кредита

Обавјештавају се корисници општинског кредита за подстицај развоја локалне заједнице, који су до сада уплаћивали-плаћали рате кредита на рачун Бобар банке, да од дана 23.06.2015. године, исте требају уплаћивати на рачун општине Рудо, отворен код  НЛБ Развојне банке, број текућег рачуна: 562-006-81260951-76, са назнаком Општина Рудо-револвинг фонд.