Одржана 23 редовна сједница Скупштине општине Рудо

Дана 16. 09. 2015. године, у малој сали Дома културе у Рудом, одржана 23.редовна сједница Скупштине општине Рудо.

На сједници су разматране и усвојене: Одлука о висини накнаде за заузимање јавних површина на подручју општине Рудо, Одлука о уступању имовине бившег Рудопласта на коришћење Полиестер групи д. о. о Прибој, Одлука о одобравању продаје покретне имовине прибављене путем лицитације у поступку намирења потраживања за невраћене кредите за подстицај развоја локалне заједнице, Одлука о одобравању кредита КП „Услуга“ а. д. Рудо и Одлука о одређивању висине накнаде за ангажовање добровољних вартогасаца.

Поред наведених одлука одборници су разматрали и усвојили више извјештаја и информација које су биле предвиђене Програмом рада Скупштине општине Рудо за трећи квартал текуће године.

Усвојени акти биће доступни јавности на сајту општине Рудо на позицији „службени гласници“ у „Службеном гласнику општине Рудо“ број 9.