Започети радови на санацији путева на подручју општине Рудо

B Brdo putУ оквиру инвестиционог одржавања некатегорисаних путева на подручју општине Рудо, започети су радови на насипању и санацији путева на подручју општине Рудо. Радови ће се изводити на некатегорисаним путевима у МЗ Рудо, МЗ Старо Рудо, МЗ Штрпци, МЗ Бијело Брдо, МЗ Миоче, МЗ Мокронози и МЗ Мрсово.

Након проведеног конкурентског поступка јавне набавке извршен је избор најповољнијег понуђача радова. За извођача радова изабран је предузетник „Сила“ д. о. о. Рудо са којим је дана 08. 09. 2015. године закључен уговор о извођењу радова. Вриједност радова са ПДВ-ом је 29.272,23 КМ. Рок за завршетак радова је 45 дана од cvrkote-sumarstvoдана потписивања Уговора.

По завршетку радова Начелник општине ће формирати комисију која ће извршити технички пријем радова.