О б а в ј е ш т е њ е о достављању потврде о редовном школовању

Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности Рудо, обавештава да су корисници породичне инвалиднине чија су дјеца на школовању-студирању у обавези доставити потврде о упису дјеце-студената на редовне студије у студентској 2015/ 16  години.

Рок за доставу потврда о школовању је 23.октобар 2015. године, у противном обуставиће се исплата инвалиднине за наведену категорију корисника.

Уједно обавјештавамо да у складу са Одлуком о допунским правима бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца, дјеца ратних војних инвалида од прве до шесте категорије и дјеца погинулих бораца, имају право на помоћ у набавци уџбеника и трошкова превоза за наведену школску годину, ради чега је потребно поднијети захтјев.