Одржана стручна расправа Зонинг плана

Дана 09. 10. 2015. године у Свечаној сали Дома културе у Рудом са почетком у 12 часова одржана је стручна расправа на којој је разматран преднацрт Зонинг плана општинског центра Рудо. На стручној расправи поред Носиоца израде, присуствовали су и чланови Савјета за израду Зонинг плана општинског центра Рудо (9) који су изнијели своја мишљења, примједбе и сугестије на достављени преднацрт Зонинг плана.

Све истакнуте примједбе и мишљења, Носилац израде Зонинг плана – Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо доставља у писаном облику Носиоцу израде Зонинг плана – Доо „Завод за урбанизам и пројектовање“ Бијељина, који разматра примједбе и мишљења и прихваћена рјешења уграђује у нацрт Зонинг плана општинског центра Рудо.

Средства за израду Зонинг плана општинског центра Рудо, предвиђена су буџетом Општине Рудо.