Конкурс за додјелу студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо за школску 2015/ 2016. годину

На основу члана 10. Одлуке о додјели студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број:13/13 и 16/13), Начелник општине Рудо р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

За додјелу студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо за школску 2015/2016. годину

Начелник општине Рудо расписује конкурс за додјелу студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо за школску 2015/2016.годину.

  • Студентске стипендије додјељиваће се редовним студентима првог и другог циклуса студија са пребивалиштем на подручју општине Рудо, који то право или другу редовну новчану помоћ по основу студирања не користе од другог даваоца.
  • Студентима, члановима породица погинулих бораца и ратних војних инвалида I и II категорије, студентима са посебним потребама-лица ометена у развоју и ученицима генерације, одобрава се стипендија без бодовања.

Студентске стипендије се додјељују студенту до краја редовног школовања, а најкасније до навршених 26 година живота.

Укупан број додјељених стипендија одредиће Начелник општине у сарадњи са Комисијом за додјелу студентских стипендија.

Студенти чији је приход заједничког домаћинства изнад 400 КМ по члану не могу остварити право на студентску стипендију (не односи се на студенте друге алинеје у тексту конкурса).

Право на студентску стипендију нема студент чији чланови домаћинства имају неизмирене обавезе према општини Рудо, по било ком основу, укључујући и дуговања по основу кредита за подстицај развоја.

Студент који није похађао основну школу на територији општине Рудо, а имао је пребивалиште на територији општине Рудо, од првог до петог разреда основне школе, нема право на стипендију.

Редовни студенти који су обновили годину  студија немају права на стипендију за ту годину.

Рок за подношење пријава на конкурс за додјелу студентских стипендија је 30 дана од дана објављивања конкурса на Огласној табли општине Рудо, интернет страници Општине и ТВ Рудо.

Општи услови бодовања, потребна документа и остали услови конкурса  налазе се у наставку текста .

Конкурс

Пријава

Образац_стари корисници