Евиденција локалних путева

mzzДана 04.02.2016. године у малој сали Дома културе у Рудом одржан је састанак представника општине Рудо и савјета мјесних заједница. Тема састанка била је проблем недостатка евиденције путева на територији општине Рудо, па је  представницима мјесних заједница одређен рок до ког су дужни евидентирати све путеве на подручју своје мјесне заједнице и исту доставити Координатору мјесних заједница при општинској управи Рудо, ради формирања Регистра путева општине Рудо.

Поред путева, представници мјесних заједница су се дотакли и проблематике у вези актуелне евиденције гробаља на подручју своје мјесне заједнице. Скупштина општине Рудо је на сједници одржаној 6.новембра 2015. г донијелаmz Одлуку о гробљима и погребној дјелатности, којом је поред осталог уређен и начин управљања гробљима, а ради лакше примјене исте потребно је било устројити и евиденцију гробаља по мјесним заједницама.

Према овој Одлуци осталим гробљима у власништву општине Рудо, управља управа гробља коју именује Савјет мјесне заједнице.