СРД „Језеро“ Рудо набавило моторни чамац

Дана 14.02.2016. године одржана је 2. редовна Скупштина Спортско риболовног друштва „Језеро“ Рудо на којој су разматрани извјештаји о раду за 2015. годину и усвојен план рада за 2016. годину.

Скупштина је, уз оцјену да су постигнути добри резултати, усвојила извјештаје о раду. Ово потврђују и уштеђена средства у буџету Друштва.

Од уштеђених средстава, набављен је нов чамац и мотор за чамац, што ће значајно унаприједити рад рибочуварске службе. Поред моторног чамца, набављен је и рачунар са пратећом опремом за потребе канцеларије.