Прелиминарна ранг-листа за расподјелу и продају садница по повољним условима из матичног засада Увац

Комисија за оцјену и бодовање пристиглих пријава по јавном позиву за расподјелу и продају садница малине по повољним условима кроз пројекат „Програмско управљање у служби црвеног злата“ из матичног засада Увац, завршила је обраду пристиглих пријава, које су кандидати поднијели до 14. априла 2016. године.

До 14. априла, пристигла су укупно 53 захтјева. Од 53 захтјева, након увида у пристиглу документацију, комисија је констатовала да 9 захтјева није испунило елиминаторне критеријуме позива, по основу непотпуне документације и по основу коришћења донације за малине у протекле 3 године.

Остали кандидати, који су испунили елиминаторне критеријуме, бодовани су према бодовној листи, након чега је сачињена следећа Прелиминарна ранг-листа.

За прољетну сјетву биће извршена расподјела и продаја садница према Прелиминарној ранг-листи закључно са редним бројем 20, а за јесењу сјетву закључно са редним бројем 17. У случају да кандидат одустане, на његово мјесто долази следећи кандидат са ранг-листе.

Осталим кандидатима, који су конкурисали за прољетну сјетву, који су рангирани од броја 21 до 27, биће понуђене саднице за јесењу сјетву  до расподјеле опредјељене количине од 50.000 садница.

За прољетну сјетву опредјељено је 30.000 садница из матичног засада, а за јесењу сјетву 50.000 садница. Опредјељена количина, ће бити расподјељена према траженој и у максималној количини до 2.000 садница, по једном кориснику.

У случају да опредјељена количина садница малине од 80.000 комада (30.000 прољеће + 50.000 јесен) не буде расподјељена према ранг-листи, биће бодовани, а потом рангирани и кандидати (њих 9), који нису испунили елиминаторне критеријуме позива.

Комисија ће у наредној фази приступити провјери погодности парцела за узгој малине, а потом ће бити извршено потписивање уговора и продаја садница према категоријама.

У року од 8 дана од дана објављивања Прелиминарне ранг-листе, незадовољни подносиоци пријаве имају право приговора на исту.

Након размотрених приговора биће формирана коначна ранг-листа.

Додатне информације могу се добити на шалтеру општине или на телефон: 058/711-164

Прелиминарна ранг-листа