У току прољећно уређење града

Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске  послове општине Рудо заједно са КП „Услуга“ Рудо у складу са Програмом обављања заједничке комуналне  потрошње у 2016. години, организује  акцију прољећног уређења града. Акција уређења града  почела је 01.04.2016. године и трајаће до 30.04.2016. год.

Акција обухвата следеће активности на уређењу града: чишћење свих зелених и јавних површина од свакодневних отпадака , чишћење и грабљење зелених површина дуж  улица и  паркова, проћишћавање сливних решетки  и канала  за одвођење површинских вода дуж улица, уређење зелене површине око зграде обданишта  као и стамбених објеката на Јаковљевића  бријегу,  уређење прилазних  путева граду, чишћење око пословних и стамбених објеката, поправка и замјена клупа за сједење,  сјеча   старих и дотрајалих стабала, чишћење споменика у граду, засијавање нових травнатих површина, сађење  цвијећа  у жардињере на Тргу слободе  и прање улица.

Све  наведене послове  вршиће  радници КП “Услуга“ Рудо, а прање улица радници Ватрогасног друштва Рудо.

Одвоз кабастог отпада са  ширег подручја општине Рудо, са кога се врши  организован одвоз смећа (МЗ Бијело Брдо, МЗ Штрпци, МЗ Увац, МЗ Миоче) вршиће се  дана 20.04.2016. године,  а  са  ужег подручја града Рудо  дана 22.04.2016. године.

Сва физичка  и правна лица дужна су да испред  и око својих објеката изврше чишћење зелених површина и дворишта у складу са Одлуком о комуналном реду на подручју општине Рудо или ће у супротном бити примјењиване казнене мјере Одлуке о комуналном реду.