Обавјештење о локацијама бирачких мјеста за локалне изборе

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУДО

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број:01-03-17/16

Датум: 16.09.2016. године

 

У складу са чланом 5.1 Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број: 23/01,07/02,09/02,20/02, 25/02,4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), Општинска изборна комисија Рудо објављује локације бирачких мјеста за локалне изборе који ће се одржати дана 02.10.2016.године како слиједи:

 

Бирачко мјесто       локација

001      Увац               -просторије основне школе у Увцу

002      Штрпци         -просторије мјесне заједнице Штрпци

003      Старо Рудо    -просторије мјесне заједнице Старо Рудо

004      Обрвена         -кућа Рађен Олге у Обрвени

005      Цвркоте         -просторије основне школе у Цвркотама

006      Међурјечје     -просторије основне школе у Међурјечју

007      Оскоруша      -просторије основне школе у Оскоруши

008      Мокронози    -просторије основне школе у Мокронозима

009      Рудо ОШ       -просторије основне школе у Рудом

010      Мрсово          -просторије мјесне заједнице Мрсово

011      Гаочићи         -просторије основне школе у Гаочићима

012      Бјело Брдо     -просторије основне школе у Микавицама

013      Устибар         -кућа Церовић Љупка у Устибру

014      Кула               -зграда основне школе у Кули

015      Миоче             -омладинска сала у Миочу

016      Рудо СШЦ 1  -просторије Средњошколског центра Рудо

017      Рудо СШЦ 2  -просторије Средњошколског центра Рудо

501      Одсуство       -просторије Средњошколског центра Рудо

000      лично             -придружено бирачком мјесту број 17- Рудо СШЦ 2

ННН   Непотврђени -придружено бирачком мјесту број 501-Одсуство

           

 

 

   ПРЕДСЈЕДНИК

    Општинске  изборне комисије

      Зоран Ђуровић, дипл.прав.