Регресирано дизел гориво

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде доставило је списак за регресирано гориво за пољопривредне произвођаче који су регистровали пољопривредно газдинство у периоду од априла до септембра текуће године.

NOVI SPISAK ZA GORIVO