Ватрогасно друштво Рудо спровело обуку добровољних ватрогасаца

Крајем октобра 2016. године Ватрогасно друштво Рудо спровело је обуку стручног оспособаљавања и усавршавања добровољних ватрогасаца у оквиру Добровољене ватрогасне јединице Рудо, која дјелује у саставу овог друштва ,  а према годишњем плану и програму за стручно оспособљавање и усавршавање ватрогасаца у овој јединици.

Према ријечима старијешине Добровољне ватрогасне јединице Рудо Топаловић Милуна, ова обука се проводи и обавља током цијеле године, како би се припадници ове јединице што боље обучили и оспособили за извршење задатака на гашењу пожара, спашавању људи и материјалних добара угрожених од пожара и других елементарних непогода, као и употпунили стручна знања и упознали се са новим техничким средствима и опремом ради лакшег извршавања задатака а у циљу постизања што бољих резултата рада.

Обука се састоји из теоретског и практичног дијела. Теоретски дио између осталог обухвата: основе познавања прописа из области заштите од пожара и ватрогаства, основе процеса горења и гашења, пожарне опасности и мјере заштите од пожара у грађевинама и на отвореном простору , затим упознавање са садржајем процјене угрожености од пожара и плана заштите од пожара општине, ватрогасна техника и тактика и др.

Практични дио се састојао из употребе личне ватрогасне опреме, као и употребе заједничке ватрогасне опреме која обухвата развлачење и спајање усисних и потисних ватрогасних цријева и арматура, употребу изолационих апарата и апарата за почетно гашење пожара, употребу справа за пењање, моторних пумпи, ватрогасних возила и др.

Теоретски дио обављен је у Ватрогасном дому као и на платоу испред Ватрогасног дома, док је дио практичног дијела обављен на полигону.

Обуку је спровео старијешина ВЈ уз помоћ професионалних ватрогасаца из састава ове јединице.

Добровољна ватрогасна јединица је организована као ватрогасно одјељење од дванаест ватрогасаца. У саставу јединице поред старјешине налазе се још три професионална ватрогасца који посао обављају професионално и девет добровољних ватрогасаца.

Након спроведене обуке приступило се провјери знања путем тестирања од стране старјешине јединице, који је потврдио да је свих 9 кандидата успјешно завршило обуку.

Ватрогасно друштво Рудо је тренутно у поступку набавке новог теренског ватрогасног возила за брзе интервенције, са пратећом опремом у вриједности од 60.000 КМ. Средства за набавку возила у износу од 50.000 КМ обезбјеђена су од Ватрогасног савеза Републике Српске, уз суфинансирање општине Рудо у износу од 10.000 КМ.