Исплаћене штете за угинулу стоку од болести „плавог језика“ за 2016. годину

На  редовној сједници Скупштине  општине Рудо, која је одржана 27.12.2016. године усвојена је  Одлука о  накнади штете  од болести плавог језика( „Службени гласник општине Рудо“ број:11/16.

Истом је прописано да право на дјелимичну накнаду припада власницима угинуле стоке од болести плавог језика (овце, козе), који су  предузели мјере лијечења истих код надлежне  ветеринарске  службе регистроване на  територији општине Рудо. Одредбама члана  3.  исте Одлуке  одређена је висина  накнаде  од 50,00 КМ по једном грлу.

Одјељењу за привреду, финасије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо укупно  је поднесено 116 захтјева за  надокнаду штете, односно укупно 417 грла  стоке.

Обавјештавају се  сви подносиоци захтјева  да је  извршена исплата накнаде сходно наведеној Одлуци.