Додијељена бесповратна средства за пројекте интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској

Након проведеног јавног конкурсa девет јединица локалне самоуправе у понедељак је са Инвестиционо-развојном банком Републике Српске (ИРБРС) потписало уговоре о додјели бесповратних средстава у склопу Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској у 2016/2017 години.

У складу са расположивошћу средстава у оквиру Трећег циклуса Финансијског механизма, уговори су потписани са сљедећим корисницма, као што је приказано у наредној табели:

Р.б. Корисник средстава Назив пројекта Средства корисника Средства Финансијског механизма Укупна вриједност пројекта
1. Општина Рудо Стандардизација производње малине за бољу конкурентност на тржишту 33.309,90 99.929,70 133.239,60
2. Град Приједор Развојем предузетничке инфраструктуре до бољег пословног окружења 33.579,00 99.637,20 133.216,20
3. Општина Чајниче Добра произвођачка пракса у откупној станици Заборак у општини Чајниче 36.860,85 84.649,50 121.510,35
4. Град Бијељина Унапређење пословног окружења сјевероисточног дијела Републике Српске 112.757,00 99.450,00 212.207,00
I Укупно приоритетна област I 216.506,75 383.666,40 600.173,15
5. Општина Брод Зелена пијаца-трбух нашег града 31.472,18 71.574,75 103.046,93
6. Општина Нови Град Развијање капацитета за производњу традиционалног сира на подручју општине Нови Град 21.767,50 64.161,05 85.928,55
7. Општина Модрича Јабучик II 32.613,75 97.710,21 130.323,96
8. Општина Калиновик Оснивање Геронтолошког центра Калиновик 35.000,00 100.000,00 135.000,00
9. Општина Шамац Изградња артешког бунара у избјегличком насељу Лугови 18.264,13 54.792,38 73.056,51
II Укупно приоритетна област II 139.117,56 388.238,39 527.355,95
УКУПНО (I+II) 355.624,31 771.904,79 1.127.529,10

 

Финансијски механизам успостављен је како би пружио подршку реализацији приоритета утврђених стратегијама развоја јединица локалне самоуправе и на тај начин допринио јачању јавних услуга и руралног развоја у Републици Српској. Пројекaт је успостављен кроз заједничку сарадњу Министарства финансија Републике Српске, Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, Развојног програма Уједињених нација (UNDP) и Инвестиционо-развојне банке Републике Српске.

Средства Финансијског механизма одoбравају се на бесповратној (грант) основи, а у овом циклусу Финансијског механизма била су доступна за подршка реализацији пројеката локалних заједница у сљедећим приоритетним областима:

  1. Унапређење пословног окрузжења на локалном нивоу 
  2. Повећање степена тржишности и финализације пољопривредне производње те уравнотежен интегрални и рурални развој

Средства Финансијског механизма намијењена су за финансирање пројеката јединица локалне самоуправе, јавних предузећа и институција на локалном нивоу. Стратешко управљање, вођење и усмјеравање, као и контролу и надзор над радом Финансијског механизма обавља Пројектни одбор, којег чине по један представник Министарства финансија РС, Министарства управе и локалне самоуправе РС, ИРБРС и UNDP, док оперативно управљање Финансијским механизмом обавља ИРБРС.

У трећем циклусу локалне заједнице су могле аплицирати за средства Финансијског механизма заједно са другим јединицама локалне самоуправе, органима републичке управе, предузетницима, привредним друштвима, јавним установама, установама, локалним развојним агенцијама и удружењима грађана и фондацијама, уз услов да су јединице локалне самоуправе, јавна предузећа или институције водећи апликанти. Финансијски допринос Механизма по појединачном финансираном пројекту није могао бити нижи од 50.000 КМ нити виши од 100.000 КМ. Поред тога, апликант је био дужан да обезбиједи суфинансирање, искључиво у новцу, у минималном износу од 25% укупне вриједности пројекта.

Одабир пројектних приједлога вршио се на основу јавног позива за достављање пројектних приједлога, у складу са јасно дефинисаним критеријумима за селекцију.