Одржана 3 радна сједница Скупштине општине Рудо

Дана 08.02.2017.године, у малој сали Дома културе у Рудом, одржана 3.радна сједница Скупштине општине Рудо.

На сједници су разматрани и усвојени: Одлука о подстицајима за развој  пољопривредне производње за 2017.годину, Програм обављања комуналних дјелатности за 2017. годину, Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени стамбеног и пословног простора, Одлука о висини стопе за обрачун пореза на непокретности, Одлука о висини  вриједности непокретности по зонама на подручју општине Рудо, Извјештај о раду Начелника општине Рудо у 2016. години, Извјештај о провођењу Програма цивилне заштите за 2016. годину и Програм рада за 2017.годину.

Поред тога Скупштина је дала сагласност на Програм рада Начелника општине Рудо за 2017.годину, Програм рада Мјесних заједница за 2017. годину, Програм уписа образовних профила у Средњошколски центар Рудо и планове рада и финансијске планове за 2017.годину свих јавних установа и предузећа чији је оснивач општина Рудо.

Такође су извршена именовања чланова повремених радних тијела Скупштине општине Рудо и донијете одлуке о покретању поступка за за промјену Статута општине Рудо и Пословника Скупштине општине Рудо у циљу њиховог усаглашавања са новим Законом о локалној самоуправи.

Усвојени акти биће доступни јавности на сајту општине Рудо на позицији „службени гласници“ у „Службеном гласнику општине Рудо“ број 2/17.