О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Обавјештавају се бирачи да су одлуком Скупштина општине Рудо расписани избори за чланове Савјета мјесних заједница на подручју Општине Рудо.

Избори ће бити одржани у свим мјесним заједницама на подручју општине Рудо дана 30.04.2017. године (недеља) у времену од 8.00 до 16.00 часова на бирачким мјестима, како слиједи:

МЗ    Увац – просторије основне школе у Увцу

МЗ    Штрпци – просторије мјесне заједнице Штрпци

МЗ    Старо Рудо – просторије мјесне заједнице Старо Рудо

МЗ    Мокронози – просторије основне школе у Мокронозима

МЗ    Рудо – просторије основне школе у Рудом

МЗ    Мрсово – просторије мјесне заједнице Мрсово

МЗ    Бјело Брдо – просторије основне школе у Микавицама

МЗ    Миоче – просторије мјесне заједнице у Кули

МЗ    Сетихово – просторије мјесне заједнице Сетихово

МЗ    Стргачина – просторије мјесне заједнице Стргачина,

 

Све додатне информације могу се добити путем телефона 058/711-178, 058/711-164, +38164/399-4414 и 065/605-671 или на wеб страници Општине Рудо.

 

 

Датум:21.04.2017. године                                                                                                                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК ОИК-а

                                                                                                                                                                                                                                  Зоран Ђуровић, дипл.прав.

 

Одлука о потвђивању кандидатских листи

Одлука о утвђивању редоследа кандидата