Откуп малине

Пољопривредна задруга „Увац-Рудо“ званично је 12. јуна почела откуп малине за ову сезону.

Откуп је организован на 12 откупних мјеста на подручју општине Рудо кao и у хладњачи на Увцу.

Прва три дана откупљено је укупно 5 тона свјеже малине која се замрзава и складишти  у хладњачи Увац.

Задруга је обавила све потребне припреме да хладњача на Увацу ради пуним капацитетом и ускладишти оптималну количину малине у овој сезони.  Ове године хладњачи је на располагању и нови тунел за брзо замрзавање капацитета 4/12 тона/сат, који је обезбјеђен кроз пројекат „Програмско управљање у служби црвеног злата“, а који ће осигурати да процес откупа тече континуирано и да се сачува квалитет малине.

Хладњача је за ову сезону додатно опремљена и новим виљушкаром као и вибрационим калибратором, који су обезбјеђени кроз донацију од стране СВГ-а и УСАИД/ФАРМА 2, а што ће омогућити пребирање, клсирање и паковање малине по категоријама (роленд, брух, блок, гриз)  сходно захтјевима стратешког купца.

Уз помоћ нове опреме сам процес откупа,  прераде и пласман малине биће додатно унапријеђен и олакшан.

Задруга је као и ранијих година одредила аконтацију за окупљену малину која ове године износи 1,00 KM, колико износи и званична аконтациона цијена у БиХ.