Прелиминарна ранг листа

Објава прелиминарне ранг листе пријављених на Јавни позив
за финансирање бизниса из средстава за пројекат Подршка развоју бизниса маргинализованих група жена који се финансира и суфинансира средствима општине Рудо и УСАИД/ППМГ

Комисија за оцјену и бодовање пристиглих пријава на Јавни позив за финансирање бизниса из средстава за пројекат Подршка развоју бизниса маргинализованих група жена који се финансира и суфинансира средствима општине Рудо и УСАИД/ППМГ, завршила је обраду пристиглих пријава.
Прелиминарна ранг-листа објављена је на сајту општине Рудо и на огласној табли општине Рудо.
У року од 8 дана, од дана објављивања Прелиминарне ранг-листе, незадовољни подносиоци пријаве имају право приговора на исту.
Након размотрених приговора биће формирана коначна ранг-листа и приступиће се потписивању уговора.
Додатне информације могу се добити на шалтеру општине Рудо или на телефон: 058/711-164.

Прелиминарна ранг листа