Асфалтирање локалних путева на подручју општине Рудо

У току је асфалтирање локалних путева на подручју општине Рудо, које је предвиђено програмом капиталних инвестиција за 2017. годину.

За ову годину предвиђено је асфалтирању локалних путева на подручју мјесних  заједница: Стргачина, Сетихово, Мрсово, Старо Рудо, Рудо, Миоче, Увац, Мокронози и  Штрпци.

МЗ СТРГАЧИНА

 • Санирање оштећења на путу Р449 Стргачина
 • Локални пут:Стргачина-Прибишићи- на дужини 200 m

МЗ СЕТИХОВО

 • Локални пут: Гривин – „Екол. Лимски бисер“ на дужини 200 m
 • Локални пут: Сетихово-Гривин- на дужини 200 m

МЗ МРСОВО

 • Локални пут: од куће С.Павловића до П.Тодоровића- на дужини 200 m

МЗ СТАРО РУДО

 • Локални пут: Старо Рудо-Булчић Ријека(„Обале“)- на дужини 200 m
 • Локални пут: Старо Рудо-Заграђе- на дужини 200m

МЗ РУДО

 • Локални пут: Клаоница-Плане/Букве- дужини 450 m
 • Улица ДР Чалића- дужини 110 m
 • Улица у Гојави:технички преглед-складиште- дужини 400 m
 • Локални пут: Гојава-Д.Цикоти- дужини 300 m
 • Трафо станица- гробље у Гојави-ЦЈЕВАСТИ ПРОПУСТ
 • Поправка Улице Милоша Видаковића- санирање на дужини 40 m

МЗ МИОЧЕ

 • Локални пут: Борановићи- Ланишта- на дужини 220m
 • Локални пут: Р449-Јелићи-на дужини 180m
 • Локални пут: Р449-Кулашевићи-на дужини 200 m
 • Локални пут: Ланишта, Њиве, Манастир Грађеник- на дужини 300 m
 • Локални пут: Оландићи-Аврамовићи- на дужини 260 m

МЗ УВАЦ

 • Локални пут: Доњи Увац- Књегиња-на дужини 215m

МЗ МОКРОНОЗИ

 • Локални пут: Брегови- С.Громила-на дужини 160 m

МЗ ШТРПЦИ

 • Асфалтирање спортског игралишта у Штрпцима-35×25
 • Локaлни пут: Змијница- Бријег на дужини 300 m
 • Локални пут: Околишта-Бован на дужини 250 m
 • Локални пут: Околишта-Тополе на дужини 150 m

За извођење ових радова општина Рудо је након спроведене тендерске процедуре склопила уговор са предузећем АД ”Романијапутеви” Соколац. Уговорена вриједност радова за асфалтирање локалних путева са ПДВ износи 419.939,33 КМ.