Одржана 8 радна сједница Скупштине општине Рудо

Дана 22.09.2017.године, у малој сали Дома културе у Рудом, одржана је 8.радна сједница Скупштине општине Рудо.

На сједници су разматране и усвојене: Одлука о измјени Статута општине Рудо, Одлука о додјели студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо, Одлука о приступању изради Стратегије развоја општине Рудо, Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом ради обликовања грађевинске парцеле, Одлука о начину и условима продаје непокретности и Одлука о продаји путничког моторног возила „GOLF 2“.

Поред наведених одлука одборници су извршили више разријешења и именовања из надлежности Скупштине општине Рудо а која се односе на радна тијела Скупштине и директоре ЈЗУ ДЗ“Др Стојана и Љубица“ Рудо и ЈУ Центар за социјални рад Рудо.

Такође усвојен је Нацрт ребаланса буџета општине Рудо за 2017. годину и исти је упућен на јавну расправу и усвојена је Информација о извршењу буџета општине Рудо за период 01.01.-30.06.2017.године а разматрани су извјештаји о шестомјесечном пословању корисника буџетских средстава и информације општинских и републичких служби и удружења грађана из различитих области.

Усвојени акти биће доступни јавности на сајту општине Рудо на позицији „службени гласници“ у „Службеном гласнику општине Рудо“ број 8/17.