Одржана 9 радна сједница Скупштине општине Рудо

Дана 02.11.2017.године, у малој сали Дома културе у Рудом, одржана је 9. радна сједница Скупштине општине Рудо.

На сједници су разматрани и усвојени Ребаланс буџета општине Рудо за 2017.годину и одлука о његовом извршењу, Нацрт буџета општине Рудо за 2018.годину, Одлука о прихватању обавеза и одговорности у процесу набавке санитетског возила за потребе ЈУ ДЗ „Др.Стојана и Љубица“Рудо, Одлука о продаји путничког моторног возила марке „Golf“, и Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Рудо.

Поред тога разматрани су и усвојени Извјештај о пословању КП „Услуга“Рудо за период од 01.01.-30.09.2017.године и извјештаји о утрошку средстава остварених у 2016.години од  накнада од продаје шумских дрвних сортимената и водних накнада.

Такође разматране су и Информација о упису ученика у основне школе и Средњошколски центар Рудо у школској 2017/2018.години и Информација Радне групе о могућностима ангажовања „Воденог Ћире“.

Усвојени акти биће доступни јавности на сајту општине Рудо на позицији „службени гласници“ у „Службеном гласнику општине Рудо“ број 10/17.