Одржана 11 радна сједница Скупштине општине Рудо

Дана 18.12.2017.године, у малој сали Дома културе у Рудом, одржана је 11. радна сједница Скупштине општине Рудо.

На сједници су разматрани и усвојени Bуџет општине Рудо за 2018.годину и Oдлука о његовом извршењу, Програм коришћења средстава накнаде од продаје шумских дрвних сортимената  за 2018.годину, Програм  коришћења средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2018.год, Програма коришћења средстава посебних намјена од водних накнада за 2018.годину, План  утрошка намјенских средстава за 2018.годину остварених по основу Закона о заштити од пожара, Програм одржавања улица, локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Рудо у 2018.години и Програма рада Скупштине општине Рудо за 2018. годину.

Поред тога усвојене су Одлука о подстицајима у пољопривреди за 2018.години и Одлука о додјели новчане помоћи родитељима за новорођену дјецу.

Такође извршена су одређена разрјештња чланова радних тијела Скупштине општине Рудо.

Усвојени акти биће доступни јавности на сајту општине Рудо на позицији „службени гласници“ у „Службеном гласнику општине Рудо“ број 12/17. и „нормативни акти“