Усвојен План интегритета општине Рудо

Општина Рудо је 20.03.2017. године започела активности на припреми и изради Плана интегритета, у складу са Правилима за израду, увођење и спровођење планова интегритета у Републици Српској. Стратегијом борбе против корупције у Републици Српској у периоду 2013-2017. године и припадајућим Акционим планом, Комисија за спровођење Стратегије је 24.04.2015. године усвојила наведена Правила.

План интегритета је средство за повећање свијести о слабим тачкама у раду институције и одражава способност система да се одупре неправилностима које проузрокују коруптивне, етички и професионално неприхватљиве поступке. Основна сврха планова интегритета је успостављање и побољшање, односно унапређење институција.

Именована је Радне групе за израду Плана интегритета општине Рудо у сљедећем саставу:

План интегритета општине Рудо усвојен је 20. децембра 2017. године, одлуком Начелника општине. Радна група је распуштена и именован је менаџер интегритета који ће бити задужен за праћење спровођења Плана интегритета

План интегритета