Објављене Коначне ранг листе студената-корисника права на студентске стипендије у школској 2017/2018 години

Након истека рока за рјешавање по  приговорима Комисија за додјелу студентских стипендија утврдила је Коначне ранг листе корисника права на студентске стипендије у школској 2017/2018.години.

У складу са планираним  средствима у буџету  општине у износу од 85.000 КМ  право на студентску стипендију из средстава буџета општине Рудо у школској 2017/2018 остварило је укупно 99 студената.

Студенти- досадашњи корисници којима је одобрена студентска стипендија, настављају да остварују право на студентску стипендију  у школској 2017/2018 години на основу раније закључених уговора.

Студенти–нови корисници којима је одобрена студентска стипендија за школску 2017/2018 годину дужни су у периоду од 18.01.2018.-09.02.2018.године  потписати уговоре о додјели студентске стипендије којима ће се ближе регулисати права и обавезе између студента-примаоца и Општине Рудо –као даваоца стипендије.

Конацна ранг листа 2017/ 2018

Стари корисници