Обавјештење

Република Српска

ОПШТИНА РУДО

Општинска управа

-Одјељење за привреду, финансије,

просторно уређење и инспекцијске послове-

Број: 03-312-3/17

Датум: 23.02.2018.године

 

На основу члана 90. став 5. и 6. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12 и 79/15), Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, обавјештава заинтересовану јавност

 

О ДОНОШЕЊУ РЈЕШЕЊА

О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ

за пословно-производни комплекс за прераду дрвета на земљишту означеном као к.ч.број 854/1, 854/2, 854/3, 863 и 865 КО Рудо Град, инвеститора д.о.о.

“Трејд систем“ Рудо

 Инвеститор д.о.о „Трејд систем“ Рудо поднио је овом органу Захтјев за издавање еколошке дозволе  за пословно-производни комплекс за прераду дрвета на земљишту означеном као к.ч.број 854/1, 854/2, 854/3, 863 и 865 КО Рудо град. Уз захтјев, инвеститор је приложио и Доказе, урађене од стране Рударско-технолошког завода Приједор  и другу законом прописану документацију.

Цијенећи наведену документацију, ово Одјељење је утврдило да су испуњени сви услови предвиђени одредбама Закона о заштити животне средине, те је донијело рјешење којим се издаје еколошка дозвола за поменуто постројење.

 

                                                                                         НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

                                                                           Чолић Гордана, дипл.ецц.

                                                                                                        ___________________________